Posiedzenie naukowe

24 czerwca 2024

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w czerwcowym Posiedzeniu Naukowym Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego pt.: "Protokół terapii daremnej i praktyczne trudności we wprowadzeniu go w życie głównie poza oddziałami intensywnej terapii"
które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2024 roku (poniedziałek) o godz. 18.00.

Posiedzenie Naukowe odbędzie się w formie hybrydowej.
Wspólnie spotkamy się w Auli Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Instytutu Kardiologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II, przy ul. Prądnickiej 80, Posiedzenie Naukowe będzie również transmitowane na żywo w Internecie.


Link będzie dla Państwa aktywny w dniu posiedzenia od godz. 17.45.


Prowadzenie

prof. dr hab. n. med. Ewa Konduracka

Przewodnicząca Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca
Instytut Kardiologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Żmudka

Przewodniczący Komisji ds. Etyki
Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II
Klinika Kardiologii Interwencyjnej
Instytut Kardiologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II

Program

Zapobieganie terapii daremnej u dorosłych chorych umierających w szpitalu – stanowisko Grupy Roboczej Towarzystwa Internistów Polskich ds. Terapii Daremnej na Oddziałach Internistycznych
prof. dr hab. n. med. Wojciech Szczeklik

Kierownik Kliniki Intensywnej Terapii i Anestezjologii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Krakowie im. gen. bryg. prof. dr. hab. med. Mariana Garlickiego

Problem terapii daremnej w oddziałach kardiologicznych
– punkt widzenia kardiologa
dr Bartłomiej Nawrotek

Oddział Kliniczny Kardiologii Interwencyjnej z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II

                     Panel dyskusyjny

prof. dr hab. n. med. Ewa Konduracka - Przewodnicząca Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Członek Komisji Bioetyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Żmudka – Przewodniczący Komisji ds. Etyki Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II
prof. dr hab. n. med. Rafał Drwiła – Konsultant Krajowy w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Kierownik I Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Krakowskim Szpitalu
                                                            Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II
dr n. med. Iwona Filipczak-Bryniarska – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Medycyny Paliatywnej, Kierownik Oddziału Klinicznego Medycyny Paliatywnej w Szpitalu Uniwersyteckim
                                                                    w Krakowie, p.o. Kierownika Kliniki Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej, Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii, Wydział Lekarski UJ CM
dr n. med. Barbara Zawiślak – p.o. Kierownika Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie
prof. dr hab. n. med. Wojciech Szczeklik – Kierownik Kliniki Intensywnej Terapii i Anestezjologii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Krakowie 
                                                                        im. gen. bryg. prof. dr. hab. med. Mariana Garlickiego
Dr n. med. Mirosław Ziętkiewicz – Kierownik II Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II
dr Bartłomiej Nawrotek – Oddział Kliniczny Kardiologii Interwencyjnej z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym
                                            im. św. Jana Pawła II
Dr Wojciech Mudyna – Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
dr hab. Tomasz Sroka – Katedra Prawa Karnego, Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Członek Komisji Bioetyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
ks. prof. dr hab. Tadeusz Biesaga SDB – Salezjański Instytut Teologiczny w Krakowie, były Kierownik Katedry Bioetyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego
                                                                      Jana Pawła II w Krakowie

© Copyright Oddział Krakowski PTK ' 2023