Spotkanie Świąteczne

Zapraszamy 19 grudnia 2022

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy do udziału w Spotkaniu Świątecznym Instytutu Kardiologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum oraz
Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, które odbędzie się w dniu 19 grudnia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w Auli Kliniki
Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Instytutu Kardiologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, w Krakowskim
Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II, przy ul. Prądnickiej 80. 

W naszym Spotkaniu Świątecznym udział zapowiedzieli: prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki - Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium
Medicum oraz prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki - Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. 


Spotkanie Świąteczne Instytutu Kardiologii
Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
oraz
Oddziału Krakowskiego
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

"Z sercem dla serca, czyli o kardiologii w czasie kryzysu"

Prowadzenie

prof. dr hab. n. med. Jacek Legutko

Dyrektor Instytutu Kardiologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

prof. dr hab. n. med. Andrzej Surdacki

Przewodniczący Rady Instytutu Kardiologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

dr hab. n. med. Monika Komar, prof. UJ

Przewodnicząca Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Program

Przywitanie zaproszonych Gości i wprowadzenie (10 min.)
prof. UJ, dr hab. n. med. Monika Komar, prof. dr hab. n. med. Jacek Legutko

Projekt Dr Heart w ramach „Doctors Africa” – nie tylko AfroKardiologia (10 min.)
Dr hab. n. med. Bartłomiej Guzik
Klinika Kardiologii Interwencyjnej, Instytut Kardiologii, Wydział Lekarski UJ CM,
Pełnomocnik Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
ds. Współpracy z Tanzanią
Dr n. med. Wojciech Zajdel
Oddział Kliniczny Kardiologii Interwencyjnej z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Stud. Aleksandra Budkiewicz
Wydział Lekarski, UJ CM

Tanzanian-Polish Cardiology - new frontiers for cooperation
(10 min.)
prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki – Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
Professor Peter Kisenge – Executive Director, Jakaya Kikwete Cardiac Institute (JKCI)

Dr Ukrainne – pomaganie na własnym podwórku (10 min.)
lek. Anna Bernacik
Oddział Kliniczny Kardiologii Interwencyjnej z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
stud. Anna Skowronek
Wydział Lekarski, UJ CM
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Żmudka
Kierownik Kliniki Kardiologii Interwencyjnej, Instytut Kardiologii, Wydział Lekarski UJ CM

Dorobek naukowy Instytutu Kardiologii WL UJ CM z perspektywy ewaluacji Uczelni (10 min.)
prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki – Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM                                                                                                                         

Wręczenie dyplomów gratulacyjnych za awanse naukowe w roku 2022
prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki – Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki – Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM
prof. dr hab. n. med. Jacek Legutko – Dyrektor Instytutu Kardiologii Wydziału Lekarskiego UJ CM

Życzenia świąteczne

Serdecznie zapraszamy

© Copyright Oddział Krakowski PTK ' 2023