Plan działalności
Oddziału Krakowskiego PTK

Rok 2023

20 lutego

I Posiedzenie Naukowe

27 marca

II Posiedzenie Naukowe

24 kwietnia

III Posiedzenie Naukowe

29 maja

IV Posiedzenie Naukowe

19 czerwca

Walne Zgromadzenie Oddziału Krakowskiego PTK

26 czerwca

V Posiedzenie Naukowe

24 września

Światowy Dzień Serca 

23 października 

VI Posiedzenie Naukowe

27 listopada

 VII Posiedzenie Naukowe

18 grudnia

VIII Posiedzenie Naukowe
i Spotkanie Świąteczne

© Copyright Oddział Krakowski PTK ' 2023