Plan działalności
Oddziału Krakowskiego PTK

Rok 2022

7 marca

I Posiedzenie Naukowe

28 marca

II Posiedzenie Naukowe

25 kwietnia

III Posiedzenie Naukowe

6 czerwca

IV Posiedzenie Naukowe

13 czerwca

V Posiedzenie Naukowe

25 września

Uroczystość Obchodów Światowego Dnia Serca 

24 października

VI Posiedzenie Naukowe

28 listopada

 VII Posiedzenie Naukowe

19 grudnia

VIII Posiedzenie Naukowe
i Spotkanie Świąteczne

© Copyright Oddział Krakowski PTK ' 2021