Plan spotkań
Oddziału
Krakowskiego PTK

Rok 2024

22 stycznia

I Posiedzenie Naukowe

26 lutego

II Posiedzenie Naukowe

25 marca

III Posiedzenie Naukowe

22 kwietnia

IV Posiedzenie Naukowe

 24 czerwca

 V Posiedzenie Naukowe

29 września

Światowy Dzień Serca 

28 października

VI Posiedzenie Naukowe

VII Posiedzenie Naukowe

9 grudnia

Spotkanie Świąteczne

© Copyright Oddział Krakowski PTK ' 2023