Zarząd Oddziału Krakowskiego  PTK
Ewa Konduracka

prof. dr hab. n. med.
Ewa Konduracka

Przewodnicząca

Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca
Instytut Kardiologii UJ CM
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym
im. św. Jana Pawła II

Katarzyna Stolarz- Skrzypek

prof. dr hab. n med.
Katarzyna Stolarz- Skrzypek

Przewodnicząca Elekt

I Klinika Kardiologii, Elektrokardiologii Interwencyjnej
oraz Nadciśnienia Tętniczego
Instytut Kardiologii UJ CM
w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie

Monika Komar

prof. UJ, dr hab. n. med. Monika Komar

Poprzednia Przewodnicząca

Klinika Chorób Serca i Naczyń
Instytut Kardiologii UJ CM
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym
im. św. Jana Pawła II

Paweł Rostoff

dr n. med.
Paweł Rostoff

Sekretarz zarządu

Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca
Instytut Kardiologii UJ CM
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym
im. św. Jana Pawła II

Paweł Matusik

dr hab. n. med.
Paweł Matusik

Skarbnik zarządu

Klinika Elektrokardiologii
Instytut Kardiologii UJ CM
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym
im. św. Jana Pawła II

Członkowie Zarządu

Paweł Rubiś

prof. UJ, dr hab. n. med.
Paweł Rubiś

Członek zarządu

Klinika Chorób Serca i Naczyń
Instytut Kardiologii UJ CM
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym
im. św. Jana Pawła II

prof. UJ, dr hab. n. med.
Agnieszka Olszanecka

Członek zarządu

I Klinika Kardiologii, Elektrokardiologii Interwencyjnej
oraz Nadciśnienia Tętniczego Instytut Kardiologii UJ CM
w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie

Łukasz Rzeszutko

dr hab. n. med.
Łukasz Rzeszutko

Członek zarządu

II Klinika Kardiologii
Instytut Kardiologii UJ CM
w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie 

Wojciech Zajdel

dr n. med.
Wojciech Zajdel

Członek zarządu

Klinika Kardiologii Interwencyjnej
Instytut Kardiologii UJ CM
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym
im. św. Jana Pawła II

Komisja Rewizyjna

Maria Olszowska

prof. dr hab. n. med.
Maria Olszowska

Członek Komisji Rewizyjnej

Pracownia Kardiologii Społecznej
Instytut Kardiologii UJ CM
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym
im. św. Jana Pawła II

Lech Kucharski

lek. Lech Kucharski

Członek Komisji Rewizyjnej

Oddział Chorób Wewnętrznych
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Piotr Odrowąż-Pieniążek

Prof. dr hab. n. med.
Piotr Odrowąż-Pieniążek

Członek Komisji Rewizyjnej

Klinika Chorób Serca i Naczyń
Instytut Kardiologii UJ CM
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym
im. św. Jana Pawła II

© Copyright Oddział Krakowski PTK ' 2023