Zarząd Oddziału Krakowskiego  PTK
Monika Komar

prof. UJ, dr hab. n. med. Monika Komar

Przewodnicząca

Klinika Chorób Serca i Naczyń
Instytut Kardiologii UJ CM
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym
im. Jana Pawła II

Ewa Konduracka

prof. UJ, dr hab. n. med.
Ewa Konduracka

Przewodniczący Elekt

Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca
Instytut Kardiologii UJ CM
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym
im. Jana Pawła II

Grzegorz Gajos

prof. dr hab. n. med.
Grzegorz Gajos

Poprzedni Przewodniczący

Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca
Instytut Kardiologii UJ CM
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym
im. Jana Pawła II

Paweł Rubiś

prof. UJ, dr hab. n. med.
Paweł Rubiś

Sekretarz

Klinika Chorób Serca i Naczyń
Instytut Kardiologii UJ CM
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym
im. Jana Pawła II

Paweł Matusik

dr hab. n. med.
Paweł Matusik

Skarbnik

Klinika Elektrokardiologii
Instytut Kardiologii UJ CM
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym
im. Jana Pawła II

Członkowie Zarządu

Prof. dr hab. n. med.
Roman Pfitzner

Członek zarządu

Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Instytut Kardiologii UJ CM w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym
im. Jana Pawła II

Dr hab. n. med.
Agnieszka Olszanecka

Członek zarządu

I Klinika Kardiologii, Elektrokardiologii Interwencyjnej
oraz Nadciśnienia Tętniczego Instytut Kardiologii UJ CM
w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie

Dr hab. n. med.
Łukasz Rzeszutko

Członek zarządu

II Klinika Kardiologii
Instytut Kardiologii UJ CM
w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie 

Dr n. med.
Wojciech Zajdel

Członek zarządu

Klinika Kardiologii Interwencyjnej
Instytut Kardiologii UJ CM
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II

Komisja Rewizyjna

Prof. dr hab. n. med.
Maria Olszowska

Członek Komisji Rewizyjnej

Pracownia Kardiologii Społecznej
Instytut Kardiologii UJ CM
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym
im. Jana Pawła II

Lek. Lech Kucharski

Członek Komisji Rewizyjnej

Oddział Chorób Wewnętrznych
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Prof. dr hab. n. med.
Piotr Odrowąż-Pieniążek

Członek Komisji Rewizyjnej

Klinika Chorób Serca i Naczyń
Instytut Kardiologii UJ CM
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym
im. Jana Pawła II

© Copyright Oddział Krakowski PTK ' 2023