Polskie
Towarzystwo
Kardiologiczne

Oddział Krakowski

Zaproszenie na Spotkanie Świąteczne Oddziału Krakowskiego PTK

 

Monika Komar 

Publikowane

06 grudnia 2022

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do udziału w Spotkaniu Świątecznym Instytutu Kardiologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum oraz Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, które odbędzie się w dniu 19 grudnia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w Auli Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Instytutu Kardiologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II, przy ul. Prądnickiej 80.

W naszym Spotkaniu Świątecznym udział zapowiedzieli: prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki - Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum oraz prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki - Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.
Serdecznie zapraszamy!

prof. dr hab. n. med. Jacek Legutko
Dyrektor Instytutu Kardiologii Wydziału Lekarskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum


prof. UJ, dr hab. n. med. Monika Komar
Przewodnicząca Zarządu Oddziału Krakowskiego PTK

NEWS

Polecane wydarzenia

Zapraszamy Państwa do udziału w polecanych przez Oddział Krakowski PTK wydarzeniach naukowych
Najbliższe
Zaburzenia rytmu serca w codziennej praktyce klinicznej - 18 lutego - online

Promo
Zapraszamy 18 lutego

Zaburzenia rytmu serca w codziennej praktyce klinicznej

Wybrane konferencje kardiologiczne w 2023 roku

Zaburzenia rytmu serca w codziennej praktyce klinicznej

Zaburzenia rytmu serca w codziennej praktyce klinicznej


18 lutego - Online

86. Wiosenna Konferencja PTK

86. Wiosenna Konferencja PTK17-18 marca, Opole

Kasprowisko 2023

XXIX Konferencja Szkoleniowa Asocjacji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK

29 marca - 01 kwietnia, Zakopane

Intensywna 2023

XI Konferencja Asocjacji Intensywnej Terapii Kardiologicznej PTK


15 kwietnia , Katowice

Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej w Warszawie

XXVII Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej w Warszawie (WCCI)

19 kwietnia, Warszawa

POLECHO 2023

XXIV Ogólnopolska Konferencja Asocjacji Echokardiografii PTK 

21 kwietnia, Warszawa

26. SYMPOZJUM SEKCJI REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ I FIZJOLOGII WYSIŁKU

26 Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku 

11 - 13 maja, Wisła

Arytmix

XIV Konferencja - Migotanie przedsionków

12 maja, Łódź

Wady wrodzone

Konferencja Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych
 

20 maja

Kardiologia Dziecięca

XXI Konferencja Sekcji Kardiologii Dziecięcej PTK

25 maja, Augustów

PTK

XXVII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

28 - 30 września, Poznań

Omdlenia

Omdlenia i kardioneuroablacje

 

20 - 21 października, Kraków

Strony polecane pacjentom

Słabe serce

Słabe serce

Informacje dla pacjentów
z niewydolnością serca

Arytmia grozi udarem

Arytmia grozi udarem

Informacje dla pacjentów z migotaniem przedsionków


Co po zawale ?

Co po zawale ?

informacje dla pacjentów po zawale serca


Światowy
dzień
serca

Światowy Dzień Serca obchodzony jest w ponad 120 krajach ma na celu szerokie upowszechnienie podstawowej wiedzy o schorzeniach serca i naczyń oraz o możliwościach leczenia i profilaktyki.

Kontakt

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
Oddział Krakowski
Klinika Chorób Serca i Naczyń
Instytutu Kardiologii UJ CM

Krakowski Szpital Specjalistyczny
im. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80,  31-202 Kraków

tel: +48 12 614 33 99, + 48 12 614 22 87
fax: + 48 (12) 614 33 32 
E-mail: ptk.krakow@szpitaljp2.krakow.pl

© Copyright Oddział Krakowski PTK ' 2023