Małopolskie Warsztaty

Wad Serca

Do rozpoczęcia pozostało

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w corocznych Małopolskich Warsztatach Wad Serca w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II,
które odbędą się tym razem w formie Webinaru i warsztatów echokardiograficznych „na żywo” w dniu 25 listopada 2022 roku (piątek)
od godziny 13:00.

Zapraszamy na bardzo ciekawe wykłady, badania echokardiograficzne szkoleniowe „na żywo”, ożywione dyskusje ekspertów i gorące spory.
Będziemy omawiać praktyczne aspekty nowych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego ESC opublikowanych w sierpniu 2022 roku.
W tym roku w programie Warsztatów znajdą się także między innymi:

  • zastosowanie wytycznych wad zastawkowych serca w praktyce,
  • nowe metody obrazowania echokardiograficznego, badania
    z kontrastem, obrazowanie multimodalne,
  • nowe podejście do leczenia niewydolności serca,
  • leczenie zaburzeń zatorowo-zakrzepowych,
  • nowe metody inwazyjnego leczenia niedomykalności mitralnej, aortalnej i trójdzielnej, stenozy aortalnej oraz wad wielozastawkowych,
  • interna dla kardiologów – nowe wyzwania – choroba Fabry’ego.

W programie pokazy badań echokardiograficznych „na żywo” w kwalifikacji do najnowszych technik terapeutycznych jak TAVI, Mitra-clip, zabiegi naprawcze zastawek.
Mamy nadzieję, że dzieląc się naukowym entuzjazmem i najnowszą wiedzą będziemy wspólnie wytyczać nowe horyzonty działań.
Liczymy na Państwa liczny udział w Warsztatach.
Udział w Małopolskich Warsztatach Wad Serca upoważnia do uzyskania punktów edukacyjnych i jest bezpłatny.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO REJESTRACJI

Przewodniczący Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego Małopolskich Warsztatów Wad Serca

Prof. UJ, dr hab. n. med. Monika Komar

Prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec 

Program

13.00 – 13.10

Otwarcie Małopolskich Warsztatów Wad Serca 

Prof. dr hab. n. med. Jacek Legutko
– Dyrektor Instytutu Kardiologii Wydział Lekarski
Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum


Prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec
– Kierownik Kliniki Chorób Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii
Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II


Prof. UJ, dr hab. n. med. Monika Komar
– Przewodnicząca Zarządu Sekcji Wad Wrodzonych Serca
u Młodocianych i Dorosłych PTK
Przewodnicząca Zarządu Oddziału Krakowskiego PTK13.10 - 15.10

SESJA I
Zespół Heart Team – chory z wadą zastawkową serca – czy zawsze prosta decyzja?


Zespół Heart Team:
Prof. dr hab. n. med. Stanisław Bartuś,
Dr n. med. Jarosław Trębacz,
Dr n. med. Grzegorz Grudzień,
Dr hab. n. med. Jacek Piątek,

Prof. dr hab. n. med. Maria Olszowska,
Prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec 


1

Chory z zespołem Barlowa z towarzyszącym syndromem MAD
Dr n. med. Danuta Sorysz


2

Chory z czynnościową niedomykalnością zastawki mitralnej
Prof. UJ, dr hab. n. med. Andrzej Gackowski3

Chory z umiarkowaną stenozą zastawki aortalnej (umiarkowana czy rzeczywiście ciężka?)
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior
4

Chory z niedomykalnością zastawki płucnej
Prof. dr hab. n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk5

Dyskusja Zespołu Heart Team z udziałem Wykładowców oraz zaproszonych Ekspertów


15.10 – 16.15

SESJA II
Krytyczne spojrzenie na diagnostykę i leczenie stenozy aortalnej

Prowadzenie:
Prof. dr hab. n. med. Maria Olszowska,
Prof. dr hab. n. med. Marek Rajzer,
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Żmudka


1

Badanie echokardiograficzne obciążeniowe w stenozie aortalnej
Prof. dr hab. n. med. Edyta Płońska-Gościniak2

Przezcewnikowa implantacja protezy zastawki aortalnej (TAVI) – gdzie jesteśmy?
Dr n. med. Jarosław Trębacz3

Multimodalne obrazowanie struktur serca i tętnic wieńcowych
w planowaniu zabiegów TAVI 

Prof. dr hab. n. med. Dariusz Dudek4

Walwuloplastyka balonowa zastawki aortalnej (BAV)
Prof. UJ, dr hab. n. med. Paweł KleczyńskiDyskusja z udziałem Wykładowców oraz zaproszonych Ekspertów


16.15 – 17.45
Część I

SESJA III
Spojrzenie wielodyscyplinarne na chorego z wadą serca według najnowszych wytycznych ESC/PTK 2022  „TAKE A SHORT IMPORTANT MESSAGE” 

Prowadzenie:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski,
Prof. UJ, dr hab. n. med. Agnieszka Olszanecka,
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Surdacki

1

Chory z wadą serca i chorobą wieńcową
Prof. dr hab. n. med. Jacek Legutko

2

Chory z przerostem lewej komory
Prof. UJ. dr hab. n. med. Monika Komar

„ECHO na żywo” – WARSZTATY ECHO - transmisja z pracowni echokardiografii - obrazowanie u chorego z przerostem lewej komory z chorobą Fabry’ego

Lek. Urszula Gancarczyk
Lek. Marcin Jakiel

3

Niewydolność nerek a przerost lewej komory
Dr n. med. Izabela Zakrocka

Wykład sponsorowany przez
"Takeda Pharma Spółka z o.o."

4

Chory z niewydolnością serca
Dr n. med. Ewa Dziewięcka

5

Chory z komorowymi zaburzeniami rytmu serca
Dr hab. n. med. Paweł Matusik

6

Chory onkologiczny
Lek. Marcin Jakiel

Dyskusja z udziałem Wykładowców oraz zaproszonych Ekspertów

17.45 - 18.30
Część II


1

Chory z metaboliczną stłuszczeniową chorobą wątroby (MAFLD)
Prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec

2

Chory z dyslipidemią
Dr hab. n. med. Jakub Podolec

 

3

Chory z hiperurykemią
Dr n. med. Magdalena Kaźnica-Wiatr


18.30 – 19.15

SESJA IV
Niedomykalność zastawki trójdzielnej

Prowadzenie:
Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kopeć,
Dr hab. n. med. Jarosław Stoliński,
Prof. dr hab. n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk

1

Algorytm oceny echokardiograficznej zastawki trójdzielnej
Badanie TTE
Prof. UJ, dr hab. n. med. Monika Komar

Badanie TEE
Dr n. med. Maciej Stąpór 

2

Leczenie interwencyjne niedomykalności zastawki trójdzielnej 
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bartuś

Dyskusja z udziałem Wykładowców oraz zaproszonych Ekspertów

19.15

Zakończenie Małopolskich Warsztatów Wad Serca

Prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec
– Kierownik Kliniki Chorób Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii
Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II


Prof. UJ, dr hab. n. med. Monika Komar
– Przewodnicząca Zarządu Sekcji Wad Wrodzonych Serca
u Młodocianych i Dorosłych
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Przewodnicząca Zarządu Oddziału Krakowskiego
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Rejestracja

Rejestracja

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
DC PROMOTION Sp. z o.o.
ul. Słomiana 27A, 30-316 Kraków.
Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zawarte są w polityce prywatności.


Kontakt

Klinika Chorób Serca i Naczyń
Instytutu Kardiologii UJ CM
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym
im. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80,
31-202 Kraków
tel. + 48 (12) 614 22 87
fax: + 48 (12) 614 33 32
e-mail: 
moni_s@interia.pl
Szpital Jana Pawła II

Sponsorzy

Sponsorzy